با پیپ+ چگونه می‌توانم هزینه‌های معاملاتی‌ام را کاهش دهم؟

با پیپ+ چگونه می‌توانم هزینه‌های معاملاتی‌ام را کاهش دهم؟

دو راه وجود دارد: یا باید حجم معاملاتی 30 روزه‌تان را افزایش دهید یا سرمایه‌ای قابل توجه واریز کنید. اگر معاملاتتان را با حساب «کلاسیک» یا «اپتیموم» انجام می‌دهید، برای همه معاملاتتان ریبِیت دریافت خواهید کرد؛ اگر معاملاتتان را با حساب «پرو» انجام می‌دهید، کمیسیون کمتری پرداخت خواهید کرد. برای نمایی واضح‌تر از ساختار برنامه، لطفاً جدول زیر را ببینید:

کمیسیون

حساب‌های «پرو» و «پرو دارای هج»
ریبِیت

حساب‌های «کلاسیک»/«اپتیموم»
الزامات

سطح

برای 30 روز گذشته
15 دلار20 دلار250 هزار دلار سرمایه،
یا معامله 100 میلیون دلار
20 دلار15 دلار100 هزار دلار سرمایه،

یا معامله 50 میلیون دلار
25 دلار10 دلار50 هزار دلار سرمایه،
یا معامله 25 میلیون دلار
30 دلار5 دلار10 هزار دلار سرمایه،
یا معامله 10 میلیون دلار
35 دلار-پیش‌فرض

ریبِیت و کمیسیون به ازای هر 1 میلیون دلار

همه مظنه‌ها به دلار آمریکا است

English
Spanish
Portugese
Thai
Czech
German
Greek
Farsi
French