«پشتیبانی مشتریان» چه زمان‌هایی در دسترس است؟

«پشتیبانی مشتریان» چه زمان‌هایی در دسترس است؟

ما به طور شبانه‌روزی طی 5 روز هفته به وقت GMT+2 در زمستان و GMT+3 در تابستان باز هستیم.شنبه‌ها و یک‌شنبه‌ها و برخی تعطیلات رسمی بسته هستیم.طی این روزها نمی‌توانید پوزیشن‌ها را باز کنید، ببندید یا اصلاح کنید.

English
Spanish
Portugese
Thai
Czech
German
Greek
Farsi
French